Οι όροι χρήσης καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων χρηστών αλλά και απλών επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.oikoenergeiatools.gr της ατομικής επιχείρησης:

Χανταβαρίδης Λ. Θεοχάρης

Επάγγελμα: Εμπόριο

Διεύθυνση: Κουφάλια Εθνικής Αντίστασης 11

Κουφάλια, Τ.Κ.: 57100

Α.Φ.Μ. 121405136

Δ.Ο.Υ  Γιαννιτσών 

e-mail: info@oikoenergeiatools.gr

Με την χρήση του παρόντος ιστότοπου, των υπηρεσιών και με την πρόσβαση το περιεχόμενο που παρέχεται στην ιστοσελίδα κάθε επισκέπτης αποδέχεται του παρόντες όρους χρήσης και οφείλει να συμμορφώνεται με αυτούς.Εγγραφή

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να καταχωρήσει παραγγελία μέσω του «oikoenergeiatools.gr» και να αγοράσει προϊόντα, μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο. Τα στοιχεία που παρέχετε για την εγγραφή σας πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών).

Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία, δεν αντιστοιχούν τα αληθή στοιχεία του Χρήστη, η επιχείρηση διατηρεί κάθε δικαίωμα να επανεξετάσει την δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε μήνυμα ενεργοποίησης λογαριασμού στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, o σύνδεσμος (link) που θα περιέχεται στο e-mail πρέπει να επιλεγεί από εσάς ειδάλλως η ενεργοποίηση του λογαριασμού δεν θα ολοκληρωθεί (εφεξής για λόγους συντομίας καλούμενος: «Χρήστης»).

 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει, η οποία είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία δήλωσε αρχικά ο Χρήστης, διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την αλλάξει, τότε ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει την επιχείρηση, δηλώνοντας παράλληλα τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με δήλωση του Χρήστη στον ιστότοπο, είτε μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης της επιχείρησης.

Σε περίπτωση υποκλοπής του κωδικού πρόσβασης, ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών της επιχείρησης στο τηλέφωνο 23910 53683, όπως να αποστείλει και σχετικό μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της επιχείρησης.

Επίσης, ο Χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων αποδέχεται και ότι οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της επιχείρησης ή σε αποθηκευτικούς χώρους ηλεκτρονικών δεδομένων των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών (λ.χ. servers) αποδεικνύουν πλήρως τις δραστηριότητες σας στον ιστότοπο της επιχείρησης και τα σχετικά πραγματικά περιστατικά.Σύνδεση

Για την είσοδο στο λογαριασμό σας απαιτείται να εισάγεται στα σχετικό πεδίο σύνδεση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό που επιλέξατε κατά την καταχώρηση των στοιχείων σας για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

 

Καταχώρηση παραγγελίας

Για την καταχώρηση της παραγγελίας ο εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος οφείλει να είναι ενήμερος για τις διαδικασίες καταχώρησης της παραγγελίας έως και την αποστολή της.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα λάβει μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την καταχώρηση των στοιχείων παραγγελίας στο οποίο μήνυμα θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία της παραγγελίας του, από το προϊόν επιλογής και τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως ποσότητα και μέγεθος, κωδικός του προϊόντος αλλά και την τιμή του, επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις (αν υπάρχουν), ποσότητα, ποσό πληρωμής και βέβαια τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρήθηκαν.

Υποχρεούστε να ελέγξετε το κείμενο του συγκεκριμένου μηνύματος επιβεβαίωσης καταχώρησης στοιχείων παραγγελίας και να μας ενημερώσετε αμέσως εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως θα εφαρμοσθούν αποκλειστικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιβεβαίωση καταχώρησης στην μεταξύ μας σύμβαση.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης αλλά και ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε είδους συμπεριφορά που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης μας.

Ο εκάστοτε χρήστης, εγγεγραμμένος ή επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, κατά την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τη δημιουργία λογαριασμού, τη διαχείριση του λογαριασμού του, την υποβολή παραγγελιών οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικές που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η επιχείρησης μας, τους κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις ανεξάρτητων και άλλων Αρχών, κώδικες δεοντολογίας, και γενικά να πράττει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Απαγορεύεται η διάπραξη αξιοποίνων πράξεων μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησης μας. Επιβάλλεται η χρήση των υπηρεσιών και της πλατφόρμας να γίνεται με γνώμονα την προστασία των ανηλίκων.

Απαγορεύονται ενέργειες που παραβιάζουν δικαιώματα περιουσιακής φύσεως της επιχείρησης μας (εμπορικές επωνυμίες κ.λπ.). Τα λογότυπα, εικόνες, διακριτικοί τίτλοι, διακριτικά γνωρίσματα, γραφικά, σήματα, επωνυμίες που εμφανίζονται στο παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία είτε της εταιρείας μας είτε τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η αναπαραγωγή τους, η χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο. Δεν παρέχεται καμία άδεια για την περαιτέρω χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η επιχείρηση και οι προμηθευτές ή/και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου της επιχείρησης ή σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο Χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο της επιχείρησης, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλο ή εν μέρει το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από την επιχείρηση χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησης χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της επιχείρησης.

Οι Χρήστες με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του ιστότοπου αυτού ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι Χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του ιστότοπου για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή της επιχείρησης.

Απαγορεύεται ο χρήστης της ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές, απόρρητες πληροφορίες της επιχείρησης μας ή σε δεδομένα και στοιχεία άλλων χρηστών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, μεταβολή, ανάγνωση πηγαίου κώδικα ή δημιουργία παράγωγων έργων από το λογισμικό της ιστοσελίδας, το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών ή οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό ή αποθηκευτικό σύστημα χρησιμοποιεί η επιχείρησης μας.

Γενικότερα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών της επιχείρησης για διακίνηση υλικού και πληροφοριών που παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων, η επιχείρηση επιφυλάσσεται για την λήψη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων και μέτρων, ιδίως τον τερματισμό της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η επιχείρηση μας σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων αποδεκτής χρήσης, δικαιούται να προχωρήσει σε άμεση προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού του Χρήστη και να του ορίσει προθεσμία για συμμόρφωση και άρση της παράβασης. Επίσης, μπορεί να προβεί σε προσωρινή απενεργοποίηση λογαριασμού χωρίς ευθύνη της εάν το επιβάλλουν έκτακτοι λόγοι ασφάλειας των καταναλωτών, προστασίας δημοσίου συμφέροντος ή υπάρχει νόμιμο αίτημα ή παραγγελία δημοσίων, δικαστικών κ.λπ. αρχών που επιβάλλει στην επιχείρηση μας τη διακοπή, καθώς και σε περίπτωση που υφίσταται ουσιώδης παραβίαση των όρων της παρούσας που συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις ή σε περίπτωση που άμεσες και επείγουσες τεχνικές ανάγκες ή λόγοι καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος το επιβάλλουν.

Οριστική διαγραφή λογαριασμού προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη από την επιχείρησή μας.

Περαιτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η υπηρεσία να είναι ασφαλής από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, από απόπειρα κλοπής, δολιοφθορά και δηλώνει ρητά ότι ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από δόλο, από αμέλειά του ή από κακή χρήση ή παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού και από την κακή, μη σύννομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα μας, από την παράλειψή του να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας από ιούς (antivirus), σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας.

 

Σύναψη σύμβασης

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον χρήστη με την επιλογή «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» αποτελεί υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης με την επιχείρησης μας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται στον χρήστη ηλεκτρονικό μήνυμα όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της παραγγελίας του (προϊόντα επιλογής, ποσό πληρωμής κ.α.).

Η επιχείρησης μας επεξεργάζεται την παραγγελία σας και την αποδέχεται με την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του προϊόντος και την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος η επιχείρησης μας ενημερώνει τον Χρήστη την ημέρα της παραγγελίας ή την επόμενη το πρωί (08:00-20:00) για την έλλειψη του προϊόντος.

Στη συνέχεια η επιχείρησης μας αποστέλλει το προϊόν στον Χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των προϊόντων προς αποστολή, ο Χρήστης ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικός και του αποστέλλεται και ο αριθμός αποστολής (trackingnumber) για την παρακολούθηση της παραγγελίας.

Η επεξεργασία και προετοιμασία των παραγγελιών γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή  κατά τις ώρες 08:00-20:00.

 

Τιμολογιακή πολιτική

Ο Χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές παρατίθενται στον ιστότοπο και στο εκάστοτε προϊόν που επιλέγει, ως και το συνολικό ποσό που προκύπτει με το συνυπολογισμό λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων (κόστους αποστολής/μεταφορικά ή αντικαταβολής και τυχόν άλλα έξοδα, εφόσον αυτά υπάρχουν). Η κάθε επιμέρους οικονομική επιβάρυνση παρουσιάζεται με σαφή και ευκρινή τρόπο στους επισκέπτες.

Εάν οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, τότε σας ενημερώνουμε με σαφή και ευκρινή τρόπο ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες. Ο Χρήστης δηλώνει με τη αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ότι εάν προχωρήσει στην οριστική υποβολή της παραγγελίας αποδέχεται και συμφωνεί με όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και δαπάνες.

Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με το συνολικό κόστος ή τις επιμέρους ή πρόσθετες επιβαρύνσεις αγοράς των προϊόντων ή του προϊόντος που έχει επιλέξει, ΔΕΝ πρέπει να προχωρήσει στην οριστική ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Σημειωτέον, ότι μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον Χρήστη, το συνολικό κόστος με πλήρη ανάλυση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές των προϊόντων κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ωστόσο μια μεταβολή δεν θα επηρεάσει τις ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες. Επίσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό μπορεί να θέτει προσφορές σε προϊόντα και να προβαίνει σε εκπτώσεις.

Τροποποίηση των πολιτικών, όρων χρήσης και υποβολής παραγγελιών.

Η επιχείρηση μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, της υποβολής παραγγελιών, των πολιτικών που εφαρμόζει χωρίς την πρότερη ενημέρωση του εγγεγραμμένου Χρήστη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, διαδικτυακού καταστήματος και τη σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ κάνετε χρήση του διαδικτυακού καταστήματος και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ υποβάλετε παραγγελίες.

 

Διατύπωση παραπόνων

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι σε περίπτωση που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχει δυσαρεστηθεί με το προϊόν που έχει αγοράσει, με τη διαδικασία διεκπεραίωσης της όλης συναλλαγής, την παράδοση του προϊόντος ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να απευθυνθεί στην επιχείρηση μας μέσω της αποστολής ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oikoenergeiatools.gr και το προσωπικό της επιχείρησης μας μέσα σε χρονικό διάστημα 1-2 εργάσιμων ημερών θα επικοινωνήσει μαζί του για την επίλυση ή την καλύτερη δυνατή διευθέτηση του θέματος.

Εναλλακτικά μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο εξυπηρέτησης της επιχείρησης μας 2391053683 καθημερινά κατά τις ώρες 09:00μ.μ. έως 18:00μ.μ.

 

Εξαγωγή συμπερασμάτων

Η επιχείρηση μας δίνει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα παράπονα/συστάσεις των επισκεπτών της και στο βαθμό ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα παράπονα που έχουν υποβληθεί μελετώνται και αξιοποιούνται από την επιχείρηση μας για την βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου που παρέχει και για την ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των Χρηστών/επισκεπτών της.

Η επιχείρηση μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την επίλυση όλων των θεμάτων και των υποβληθέντων παραπόνων στο βαθμό, στο χρόνο και με τον τρόπο που επιθυμεί ο εκάστοτε Χρήστης/επισκέπτης της επιχείρησης.

 

Επίλυση διαφορών

Η παρούσα σύμβαση και όροι χρήσης όπως και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών της παρούσης σύμβασης είναι τα δικαστήρια του Ν. Θεσσαλονίκης. 

Ακυρότητα κάποιου όρου χρήσης ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. 

Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο κάθε Χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση αυτών, τους έχει πλήρως κατανοήσει και δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί με αυτούς. 

Χωρίς την αποδοχή των όρων χρήσης είναι αδύνατη η δημιουργία του λογαριασμού και η αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Product added to wishlist
Product added to compare.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve your website experience and provide more personalized services to you, both on this website and through other media.