1955-1

ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ BLACK & DECKER ΤΕ-1160 (6,3 X 6,3 X 13/11)

BLACK & DECKER
01-11-225
Άμεσα διαθέσιμο
5,00 €
με ΦΠΑ

Περιγραφή

Κωδικός γνήσιου ανταλλακτικού BLACK & DECKER: 376143 - 372523 587211-01 581862-00 570544-00 915068-01 324826-00 578974-00 321338
Συμβατά εργαλεία:
CD200 TYPE 1 LR400 TYPE 1 GB200 TYPE 1 GB200C TYPE 2 GB201 TYPE H1A GB201C TYPE 1 GB300C TYPE 1 GT251 TYPE 3 GT259 TYPE 1 GT260 TYPE 3 GT261 TYPE 3 GD200 TYPE 7 GD300 TYPE 3 KS638SE TYPE 2 KS635S TYPE 2 KS634S TYPE 2 KS630 TYPE 2 KS629 TYPE 2 KS631 TYPE 2 KS633E TYPE 2 KS631 TYPE 4 KS633E TYPE 4 KS638SE TYPE 4 KS655PE TYPE 4
KR600CRE TYPE 1 KR600RE TYPE 1 KR650CRE TYPE 1 KR650RE TYPE 1 KR700CRE TYPE 1 KR700RE TYPE 1 KR540CRE TYPE 1 KR580CRE TYPE 1 KR550RE TYPE 2 KR550CRE TYPE 2 KR540CRE TYPE 2 KR600CRE TYPE 2 KR600RE TYPE 2 KR650RE TYPE 2 KR650CRE TYPE 2 KR580CRE TYPE 2 KR700CRE TYPE 2 KR700RE TYPE 2 KR572 TYPE 1 KR650CRF TYPE 1 KR650CRF TYPE 2 KR550CRE TYPE 3 KR600CRE TYPE 3 KR600CRE TYPE 4
KS656PE TYPE 4 KR600RE TYPE 3 KS635S TYPE 4 KR600RE TYPE 4 GD200 TYPE 8 KR650CRE TYPE 3 KA293E TYPE 2 KR650RE TYPE 3 GD200 TYPE 9 KR700CRE TYPE 3 KS632E TYPE 4 KR700RE TYPE 3 KS630 TYPE 4 KR580CRE TYPE 3 KR500CRE TYPE 4-5KR572 TYPE 4 KR500RE TYPE 4-5 KR550CRE TYPE 4 CD70C TYPE 1 KR650CRE TYPE 4 AST2XC TYPE 1 KR650RE TYPE 4 ASTIXC TYPE 1 KR700CRE TYPE 5 CD501CRE TYPE 4-5KR700RE TYPE 5 KR480 TYPE 1, KR580CRE TYPE 4 AST1 TYPE 4-5 KR60 TYPE 1 CD7OCRE TYPE 1 KR6OL TYPE 1 HK400 TYPE 1 KR70 TYPE 1 CD6OCRE TYPE 1 KR7OL TYPE 1 KR500RE TYPE 4-5 KR600CRE TYPE 5 KR510XC TYPE 5-6 KR650CRF TYPE 4 KR513CK TYPE 4 FS6000 TYPE 1 KR460RE TYPE 4 BD710 TYPE 1 CD70C TYPE 1 BD711 TYPE 1 KR400REK TYPE 4 BD713 TYPE 1 KR450RE TYPE 4 BD713K TYPE 1 KR480RE TYPE 4 BD720 TYPE 1 KR480RE TYPE 4 BD750 TYPE 1 AST2XC TYPE 1 DN710 TYPE 1 FR003 TYPE 1 DN712 TYPE 1 CD7OCRE TYPE 1 DN720 TYPE 1 KR550CRE TYPE 1 DN750 TYPE
KW71C TYPE 2 KW710 TYPE H2A KW711 TYPE 2 KW711 TYPE H2A KW713 TYPE 2 KW713 TYPE H2A KW713A TYPE H2A KW713K TYPE 2 KW715 TYPE 1 KW750 TYPE 2 KW750 TYPE H2A SR600 TYPE 1 BD83 TYPE 1 BD83E TYPE 1 DN83 TYPE 1 DN83E TYPE 1 KA83 TYPE 1 KA83E TYPE 1 BD227 TYPE 1 BD840 TYPE 1 CD600 TYPE 1 DN227 TYPE 1 KS227 TYPE 1 KS840 TYPE 1 KS890E TYPE 1 P7102 TYPE 1 KW710 TYPE 4 KW710 TYPE 5 KW715 TYPE 2 KS40 TYPE 1 KA250 TYPE 1 KS890E TYPE 2 KS890E TYPE 3 KW715 TYPE 3 KS890E TYPE 4 KA25OLDK TYPE 1 KR500RE TYPE 4-5 KR7OLSR TYPE 1 KA260GT TYPE 1 KS890GT TYPE 1 KR460RE TYPE 4 KR400EK TYPE 4 KR450RE TYPE 4 KR480RE TYPE 4 KR65LSR TYPE 1 FR003 TYPE 1 BD725 TYPE 1 BD735E TYPE 1 KW725 TYPE 1 KW735E TYPE 1 BD59 TYPE 1 DN59 TYPE 1 P3601 TYPE 1 P3601L TYPE 1 P3703 TYPE 1

P3703L TYPE 1 DW62 TYPE 1 DW62 TYPE 2 DW63 TYPE 3 KR850CRE TYPE 1 DN800 TYPE 1 374456N TYPE 1 BD228 TYPE 1 BD229 TYPE 1 BD800 TYPE 1 BD846C TYPE 1 BD855 TYPE 1 BD855C TYPE 1 BD865C TYPE 1 BD865E TYPE 1 BD865EC TYPE 1 DN228 TYPE 1 DN229 TYPE 1 KS846 TYPE 1 KS846N TYPE 1 KS850 TYPE 1 KS850N TYPE 1 KS855 TYPE 1 KS855N TYPE 1 KS864 TYPE 1 KS865 TYPE 1 KS865E TYPE 1 KS865N TYPE 1 PL40 TYPE 1 PL40C TYPE 6 PL40C TYPE 7 SR352E TYPE 1 SR362E TYPE 1 KS800 TYPE 1-2 KS805 TYPE 1 KS810 TYPE 3 SR700 TYPE 1 KR1000C TYPE 1 KR1000RE TYPE 1 KR850RE TYPE 1 KS805 TYPE 2 KR1000C TYPE 3 KR1000RE TYPE 3 KR850CRE TYPE 3 KR850RE TYPE 3 KR1000C TYPE 4 KR1000RE TYPE 4 KR850CRE TYPE 4 KS890E TYPE 1 KS890E TYPE 2 KS890E TYPE 3 KS890E TYPE 4 KS890GT TYPE 1 KR550RE TYPE 1
374450 TYPE 1 BD140 TYPE 1 BD142 TYPE 1 BD143V TYPE 1 BD144R TYPE 1 BD15ORK TYPE 1 BD152 TYPE 1 BD153R TYPE 1 BD154R TYPE 1 BD155RT TYPE 1 BD 160 TYPE 1 BD163V TYPE 1 BD164R TYPE 1 BD4100 TYPE 1 BD4300 TYPE 1 BD500R TYPE 1 BD52OR TYPE 1 BD55OR TYPE 1 BD55ORT TYPE 1 BL500 TYPE 1 BL5OR TYPE 1 BL52OR TYPE 1 CON140 TYPE 1 D140 TYPE 1 D142 TYPE 1 D13V TYPE 1 D144R TYPE 1 D152 TYPE 1 D154R TYPE 1 D155RT TYPE 1 D160 TYPE 1 D163V TYPE 1 KD150CRE TYPE 1 KD150RE TYPE 1 KD154CRE TYPE 1 KD154RE TYPE 1 KD161 TYPE 1 KD162 TYPE 1 KD163E TYPE 1 KD350RE TYPE 1 KD351CRE TYPE 1 KD351RE TYPE 1 KD352 TYPE 1 KD353 TYPE 1 KD353C TYPE 1 KD354E TYPE 1 KD355CRE TYPE 1 KD356CRE TYPE 1 KD455CRE TYPE 1 KD455RE TYPE 1 KD5200 TYPE 1 KD550RE TYPE 1 KD560CRE TYPE 1 SBLR500 TYPE 1 SPEC575 TYPE 1 SPEC577 TYPE 1 SPEC577B TYPE 1 SPEC578 TYPE 1 SPEC579 TYPE 1 D5 TYPE 1
GE100 TYPE 1 GR100 TYPE 1 FT420A TYPE 1 GR101 TYPE 1 FT420B TYPE 1 GR102 TYPE 1 FT620 TYPE 1 GR103 TYPE 1 GC300 TYPE 7 GR104 TYPE 1 GC380 TYPE H1H-H4 GR105 TYPE 1 GS300 TYPE 1 GR120 TYPE 1 GS300 TYPE H1D-H1E-H1F R1 TYPE 1 GS330 TYPE 1 R10 TYPE 1 GS330 TYPE H1D-H1E-H1F R1E TYPE 1 GS400 TYPE H1-1C-1H RS1 TYPE 1 GS400 TYPE H1D-E-F RS1E TYPE 1 GS400D TYPE 1 BD156 TYPE 1 GS400E TYPE H1-1C-1H GR120C TYPE 3 GS400E TYPE H1D-H1F BD161 TYPE 1 GS600 TYPE 1 BD162 TYPE 1 GS600 TYPE H1D-H1E-H1F BD162CS TYPE 1 GS600D TYPE 1 BD501 TYPE 1 BD502 TYPE 1 BD504 TYPE 1 BD551 TYPE H2B BD552 TYPE H1E BD554 TYPE H1E BD555 TYPE 1 D162 TYPE 1 F101 TYPE 1 F101 TYPE H1C F102 TYPE H1C HSO1 TYPE 1 HSO2 TYPE 1 HSO2 TYPE H1C HSO3 TYPE 1 HSO3 TYPE H1C HSO4 TYPE 1 HSO4 TYPE H1C H551 TYPE 1 H551 TYPE H2B H552 TYPE 1 H552 TYPE HIE H553 TYPE 1 H553 TYPE H2B H554 TYPE 1 H554 TYPE H1E 374452 TYPE 1 374457 TYPE 1 BD528 TYPE 1 BD529 TYPE 1 BD530 TYPE 1 BD531 TYPE 1 Bd532 TYPE 1 BD532E TYPE 1 BD533E TYPE 1 BD534 TYPE 1 BD535S TYPE 1 BD538SE TYPE 1 BL350 TYPE 1 CD300 TYPE 1 CON529 TYPE 1 CP300 TYPE 1 DN530 TYPE 1
GS600E TYPE 1 GT150 TYPE 1 GT200 TYPE 1 GT201 TYPE 1 GT220 TYPE 1 GT220P TYPE 1 GT221 TYPE 1 GT221S TYPE 1 GT222 TYPE 1 GT223 TYPE 1 GT230 TYPE 1 GT230P TYPE 1 GT231 TYPE 1 GT231S TYPE 1 GT323 TYPE 1 GT233 TYPE 1 GT240 TYPE 1 GT241 TYPE 1 GT242 TYPE 1 GT243 TYPE 1 GT331 TYPE 1 GT334 TYPE 1 GT33B TYPE 1 GT341 TYPE 1 GT343 TYPE 1 GT344 TYPE 1 GT4OB TYPE 1 GT420 TYPE 1 GTE5OB TYPE 2 GTE6OB TYPE 2 HT20 TYPE 1 HT22 TYPE 1 HT23 TYPE 1 HT33 TYPE 1 HT40 TYPE 1 HT420S TYPE 9 HT420S TYPE 10 T400 TYPE 1 CFI° TYPE 1 CF12 TYPE 1 GL620 TYPE 1 GL630 TYPE 1
DN531 TYPE 1 DN532 TYPE 1 DN533E TYPE 1 DN535S TYPE 1 DN538SE TYPE 1 DN630SE TYPE 1 KS350 TYPE 1 KS529 TYPE 1 KS530 TYPE 1 KS531 TYPE 1 KS532 TYPE 1 KS532E TYPE 1 KS533E TYPE 1 KS534S TYPE 1 KS629 TYPE 1 KS630 TYPE 1-1A KS631 TYPE 1 KS632E TYPE 1 KS633E TYPE 1 KS634S TYPE 1 KS635S TYPE 1-1A KS638SE TYPE 1 KS654PE TYPE 1 KS655PE TYPE 1 KS656PE TYPE 1 MST533E TYPE 1 SPEC875 TYPE 1 SPEC876 TYPE 1 GV100 TYPE 1 GT200 TYPE H1B GT220 TYPE H1B GT222 TYPE 1 GT230 TYPE H1B GT232 TYPE 1 GT240 TYPE H1B GT242 TYPE 1 GT246 TYPE 3 GT249 TYPE 1 GT250 TYPE 3 GT252 TYPE 3 GT340 TYPE 1 GT350 TYPE 3 GT360 TYPE 3 D609 TYPE 1 D610 TYPE 1 D623 TYPE 1 D9 TYPE 1 GL110 TYPE 1 GL120 TYPE 1 GL210 TYPE 1 GL220 TYPE 1 GL420 TYPE 1 GL420 TYPE 2 RA23 TYPE 1 RT225S TYPE 1 RT250S TYPE 1 ST20 TYPE 1 ST200 TYPE 1 ST25 TYPE 1 CD195 TYPE 1

Λεπτομέρειες προϊόντος

Διαστάσεις
6,3 X 6,3 X 13/11
Είδος
Καρβουνάκια
Μάρκα
Black & Decker

Περισσότερα προϊόντα στην ίδια κατηγορία

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.